Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligjet

365 Ligje

PleaseSelectAnyFilter*

08/L-310
Ligji nr.08/L-310 për ratifikimin e amendamentimit nr. 2 të marrëveshjes financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për programin IPA 2016
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
08/L-308
Ligji nr.08/L-308 për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë për programin e financave publike dhe rritjes ekonomike ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Fondit OPEC për Zhvillim Ndërkombëtar
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin