Kuvendi i Republikës së Kosovës

Takimet e Kryesisë së Kuvendit

11:20 2 Shkurt 2024

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Mbledhja e Kryesisë

12:16 15 Janar 2024

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Mbledhja e Kryesisë