Kuvendi i Republikës së Kosovës

Takimet e Kryesisë së Kuvendit

11:27 13 Mars 2023

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Mbledhja e Kryesisë

11:25 3 Mars 2023

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Mbledhja e Kryesisë