Kuvendi i Republikës së Kosovës

Takimet e Kryesisë së Kuvendit

11:30 29 Prill 2024

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Mbledhja e Kryesisë

11:20 22 Prill 2024

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Mbledhja e Kryesisë