Kuvendi i Republikës së Kosovës

Takimet e Kryesisë së Kuvendit

11:00 30 Maj 2022

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Mbledhja e Kryesisë

11:00 23 Maj 2022

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Mbledhja e Kryesisë