Kuvendi i Republikës së Kosovës

Takimet e Kryesisë së Kuvendit

01:30 6 Tetor 2022

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Mbledhja e Kryesisë

10:00 3 Tetor 2022

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Mbledhja e Kryesisë