Kuvendi i Republikës së Kosovës

Takimet e Kryesisë së Kuvendit

11:00 17 Janar 2022

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Mbledhja e Kryesisë

03:00 21 Dhjetor 2021

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Mbledhja e Kryesisë