Kuvendi i Republikës së Kosovës

Raportet Financiare

Raporti Financiar për gjashtëmujorin e parë 2023

Raporti Financiar për tremujorin e parë 2023

Raporti Financiar për vitin 2022

Raporti Financiar për nëntëmujorin e vitit 2022

Raporti Financiar për gjashtëmujorin e parë 2022

Raporti Financiar për tremujorin e parë 2022

Raporti Financiar për vitin 2021

Raporti Financiar për nëntëmujorin e vitit 2021

Raporti Financiar për gjashtëmujorin e parë 2021

Raporti Financiar për tremujorin e parë 2021

Raporti Financiar për vitin 2020

Raporti Financiar për gjashtëmujorin e parë të vitit 2020

Raporti Financiar për tremujorin e parë të vitit 2020

Raporti Financiar për vitin 2019

Raporti Financiar për nëntëmujorin e vitit 2019

Raporti Financiar për tremujorin e parë të vitit 2019

Raporti Financiar për vitin 2018

Raporti Financiar për nëtëmujorin e vitit 2018

Raporti Financiar për gjashtëmujorin e parë të vitit 2018

Raporti Financiar për tremujorin e parë të vitit 2018

Raporti Financiar për vitin 2017

Raporti Financiar për nëtëmujorin e vitit 2017

Raporti Financiar për tremujorin e parë të vitit 2017

Raporti Financiar për vitin 2016

Raporti Financiar për nëntëmujorin e vitit 2016

Raporti Financiar për gjashtëmujorin e parë të vitit 2016

Raporti Financiar për tremujorin e parë të vitit 2016