Kuvendi i Republikës së Kosovës

Grupi i Deputetëve të Rinj

Përbërja e grupit

Dokumente

Plani Strategjik dhe Plani i Punës

16.01.2023

Rregullore e Brendshme

16.01.2023