Kuvendi i Republikës së Kosovës

Projektligjet

Projektligjet

144 Projektligje
Projektligji nr.08/L-183 për mbështetjen e punëve publike

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.08/L-182 për konfliktet administrative

Propozuesi: Qeveria

Ligjet

Ligjet

249 Ligje

PleaseSelectAnyFilter*

08/L-159
Ligji nr.08/L-159 për ratifikimin e Marrëveshjes kompakt të sfidave të mijëvjeçarit dhe Marrëveshjes për zbatimin e programit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës përfaqësuar nga Korporata e Sfidave të Mijëvjeçarit
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
08/L-154
Ligji nr.08/L-154 për ratifikimin e Marrëveshjes së bashkëfinancimit për studimin e fizibilitetit dhe projekt – idesë për lidhjen hekurudhore Durrës-Prishtinë
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin