Kuvendi i Republikës së Kosovës

Prokurimi

Njoftime

e enjte,27 Maj, 2021

B05 Njoftim për kontratë - Salla Plenare - KU101 21 010 121

e enjte,27 Maj, 2021

Dosja e tenderit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

Përshkrimi i çmimit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

Raporte

e enjte,28 Shkurt, 2019

Planfikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2019

e martë,03 Mars, 2020

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2020

e mërkurë,20 Janar, 2021

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2021

e mërkurë,19 Janar, 2022

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2022