Kuvendi i Republikës së Kosovës

Prokurimi

Njoftime

Përshkrimi i çmimit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

e enjte,27 Maj, 2021

Dosja e tenderit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

Raporte

e hënë,16 Janar, 2023

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2023

e mërkurë,19 Janar, 2022

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2022

e mërkurë,20 Janar, 2021

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2021

Kontrata

e enjte,30 Mars, 2023

B52 Njoftimi për nënshkrim të kontratës - Ribon me ngjyra -101-23-2575-1-4-7( KU101 23 016 147 )

e mërkurë,29 Mars, 2023

KONTRATA - WEB FAQJA E KUVENDIT -101-23-747-2-2-1 (KU101 23 006 221)

e mërkurë,09 Gusht, 2023

KONTRATA - SIGURIMI I AUTOMJETEVE - 101-23-752-2-2-1 (KU101 23 005 221) - (09.08.2023-08.08.2026)

e hënë,27 Mars, 2023

KONTRATA - AUDITIMI I TI - 101-23-989-2-3-6 (KU101 23 004 236)

e enjte,23 Shkurt, 2023

KONTRATA - FURNIZIMI ME MATERIAL ELEKTRIK - 101-22-13074-1-3-6 (KU101 22 036 136)