Kuvendi i Republikës së Kosovës

Prokurimi

Njoftime

e premte,13 Janar, 2023

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2023

Përshkrimi i çmimit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

Raporte

e hënë,16 Janar, 2023

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2023

e mërkurë,19 Janar, 2022

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2022

e mërkurë,20 Janar, 2021

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2021

Kontrata

e enjte,21 Shtator, 2023

Kontrata - Shërbime të transportit ajror - bileta - 101-23-8185-2-2-1 (KU101 23 034 221)

e martë,08 Gusht, 2023

Kontrata - CCTV dhe mbrojtja kundër zjarrit - 101-23-6067-2-2-1 (KU101 23 001 221)

e hënë,31 Korrik, 2023

B52 Njoftimi për nënshkrim - Mbishkrimi - 101-23-7741-1-4-7 (KU101 23 031 147)

e premte,28 Korrik, 2023

Kontrata - Shërbime hotelerie - 101-23-611-2-2-1 (KU101 23 002 221)

e mërkurë,26 Korrik, 2023

Kontrata - Lulet dhe drunjtë dekorativë - 101-23-4557-1-2-1 (KU101 23 014 121)