Kuvendi i Republikës së Kosovës

Prokurimi

Njoftime

Përshkrimi i çmimit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

e enjte,27 Maj, 2021

Dosja e tenderit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

Raporte

e mërkurë,19 Janar, 2022

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2022

e mërkurë,20 Janar, 2021

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2021

e martë,03 Mars, 2020

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2020

Kontrata

e hënë,21 Nëntor, 2022

Mirëmbajtja mujore, riparimi i liftave - 101-22-8695-2-2-1 (KU101 22 015 221)

e mërkurë,02 Nëntor, 2022

B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës - Transkriptimi - 101-22-11886-2-4-7 (KU101 22 042 247)

e mërkurë,02 Nëntor, 2022

B52 Njoftimi për nënshkrim - Pako me dhurata - 101-22-12115-1-4-7 (KU101 22 041 147)

e hënë,24 Tetor, 2022

Pastrim dhe mirëmbajtje - 101-21-11113-2-2-5 (KU101 22 039 225)

e martë,13 Shtator, 2022

Furnizimi me material ekskluziv për Seminarin Rose Rothe - 101-22-9171-1-4-7 (KU101 22 035 147)