Skupština Republike Kosova

Predlozi zakona

Nacrti zakona

150 Predlozi zakona
Nacrt zakon br.08/L-253 o pristupanju Republike Kosovo u Konvenciji o privremenom uvozu

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-252 za ratifikaciju Sporazuma između Republike Kosovo, predstavljano u Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja i Deutsche Gesellschaft fur Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, za projekt podrške održivom razvoju poljoprivrednog sektora u ruralnim područjima kroz diversifikaciju aktivnosti

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-251 o potvrđivanju Sporazuma o finansiranju između Republike Kosovo, koju zastupa Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera i Evropske Investicione Banke za projekat -Rehabilitacija železničke pruge 10 B

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-250 o klimatskim promenama

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-249 o izmenama i dopunama zakona br. 06/l-056 o Tužilačkom Savetu Kosova

Predlagač: Vlada

Zakoni

Zakoni

315 Zakoni

PleaseSelectAnyFilter*

08/L-248
Zakon br.08/L-248 o izmeni i dopuni zakona br. 04/L-131 o penzijskim šemama finansiranim od države
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-235
Zakon br.08/L-235 o izmenama i dopunama zakona br.08/L-193 o budžetskim izdvajanjima za Budžet Republike Kosovo za 2023 godinu izmenjen i dopunjen zakonom br.08/L-213
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-228
Zakon br.08/L-228 o opštim izborima u Republici Kosova
-

Predlagač: 6+ poslanika

Pregledaj Zakon
08/L-232
Zakon br.08/L-232 o pristupanje Sporazuma o statusu i funksijama Međunarodne Komisije za Nestala Lica
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-231
Zakon br.08/L-231 o ratifikaciji Sporazuma između Republike Kosova i Republike Slovenije za uzajamnu pravnu pomoć u krivičnim stvarima
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon