Skupština Republike Kosova

Predlozi zakona

Nacrti zakona

161 Predlozi zakona
Nacrt zakon br.08/L-314 o ratifikaciji sporazuma o kreditu između Republike Kosovo i Evropske Investicione Banke za projekat solarne fotonaponske energije u EKK – globalni izlaz

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-313 o ratifikciji amandmana na sporazum o članstvu Republike Kosovo u Međunarodnom Monetarnom Fondu i organizacijama grupacije Svetske Banke

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-311 o upravljanju vodnim resursima

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-306 o izmenama i dopunama Zakona br.05/L-132 o vozilima

Predlagač: 6+ poslanika

Nacrt zakon br.08/L-309 o ratifikaciji sporazuma o finansiranju za prvi program za finansiranje razvojnih politika za fiskalnu efikasnost, konkurentnost i zeleni rast, između Republike Kosovo koju predstavlja Ministarstvo finansija, rada i transfera i Međunarodnog Udruženja za Razvoj

Predlagač: Vlada

Zakoni

Zakoni

365 Zakoni

PleaseSelectAnyFilter*

08/L-310
Zakon br.08/L-310 o ratifikaciji amendamentiranja br. 2 finansijskog sporazuma između Republika Kosova i Evropske Unije za program IPA 2016
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-308
Zakon br.08/L-308 za ratifikaciju sporazuma o kreditu za program javnih finansija i ekonomskog rasta između Republike Kosovo i OPEC Fonda za Međunarodni Razvoj
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-307
Zakon br.08/L-307 o ratifikaciji traktata između Republike Kosova i Kraljevine Danske o korišćenju korektivne ustanove u Gnjilanu radi izvršenja danskih kazni
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-303
Zakon br.08/L-303 o ratifikaciji amandmana na sporazum o osnivanju Evropske Banke za Obnovu i Razvoj (Sporazum) - član 1
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-302
Zakon br.08/L-302 o ratifikaciji sporazuma o zajmu između Republike Kosovo koju predstavlja Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera i Razvojne Banke Saveta Evrope (RBSE) za projekat -adekvatno socijalno stanovanje
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon