Assembly of the Republic of Kosova

Procurement

Announcements

Përshkrimi i çmimit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

Thursday,27 May, 2021

Dosja e tenderit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

Reports

Wednesday,19 January, 2022

Final Procurement Planning for 2022

Wednesday,20 January, 2021

Final Procurement Planning for 2021

Tuesday,03 March, 2020

Final Procurement Planning for 2020

Contracts

Monday,21 November, 2022

Kontrata - Mirëmbajtja mujore, riparimi i liftave - 101-22-8695-2-2-1 (KU101 22 015 221)

Wednesday,02 November, 2022

B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës - Transkriptimi - 101-22-11886-2-4-7 (KU101 22 042 247)

Wednesday,02 November, 2022

B52 Njoftimi për nënshkrim - Pako me dhurata - 101-22-12115-1-4-7 (KU101 22 041 147)

Monday,24 October, 2022

Kontrata - Pastrim dhe mirëmbajtje - 101-21-11113-2-2-5 (KU101 22 039 225)

Tuesday,13 September, 2022

Furnizimi me material ekskluziv për Seminarin Rose Rothe - 101-22-9171-1-4-7 (KU101 22 035 147)