Assembly of the Republic of Kosova

Procurement

Announcements

Përshkrimi i çmimit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

Thursday,27 May, 2021

Dosja e tenderit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

Reports

Monday,15 January, 2024

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2024

Monday,16 January, 2023

Final Procurement Planning for 2023

Wednesday,19 January, 2022

Final Procurement Planning for 2022

Contracts

Thursday,18 July, 2024

Kontrata - Lyrja e objektit të Kuvendit - 101-24-4431-2-2-1 (KU101 24 025 221)

Monday,08 July, 2024

Kontrata - Furnizimi me mekanizma të dritareve - 101-24-4646-1-2-1(KU101 24 018 121)

Friday,05 July, 2024

Kontrata - Logoja e Kuvendit -101-24-1314-4-2-3 (KU101 24 006 423)

Friday,05 July, 2024

Kontrata - Servisimi hardverik - 101-24-4528-2-2-1 (KU101 24 014 221)

Friday,14 June, 2024

Kontrata - Pajisje të TI-së-101-24-1560-5-5-8 (KU 101 24 007 121)