Skupština Republike Kosova

Nabavka

Saopštenja

Përshkrimi i çmimit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

četvrtak,27 maj, 2021

Dosja e tenderit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

Izveštaji

ponedeljak,16 januar, 2023

Konačno planiranje nabavke za 2023 godinu

sreda,19 januar, 2022

Konačno planiranje nabavke za 2022 godinu

sreda,20 januar, 2021

Konačno planiranje nabavke za 2021 godinu

Ugovori

četvrtak,30 mart, 2023

B52 Njoftimi për nënshkrim të kontratës - Ribon me ngjyra -101-23-2575-1-4-7( KU101 23 016 147 )

sreda,29 mart, 2023

KONTRATA - Web Faqja e Kuvendit -101-23-747-2-2-1 (KU101 23 006 221)

sreda,09 avgust, 2023

KONTRATA - SIGURIMI I AUTOMJETEVE - 101-23-752-2-2-1 (KU101 23 005 221) - (09.08.2023-08.08.2026)

ponedeljak,27 mart, 2023

KONTRATA - AUDITIMI I TI - 101-23-989-2-3-6 (KU101 23 004 236)

četvrtak,23 februar, 2023

KONTRATA - FURNIZIMI ME MATERIAL ELEKTRIK - 101-22-13074-1-3-6 (KU101 22 036 136)