Skupština Republike Kosova

Sa sednice Komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, inovacije, kulturu, omladinu i sport

21.06.2022

Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, inovacije, kulturu, omladinu i sport održala je danas sledeću sednicu kojom je predsedavao predsednik Ardian Gola, na kojoj je razmatran godišnji izveštaj o radu Saveta Kosova za kulturno nasleđe (SKKN) za 2021. godinu.
 
Predsednica SKKN, Zanita Halimi, predstavila je izveštaj za 2021. godinu, govoreći o aktivnostima koje su realizovane u okviru ciljeva postavljenih u planu rada ovog saveta. 

Predsednica Halimi je izjavila da je formiranjem odbora SKKN počela saradnja sa Ministarstvom kulture, omladine i sporta. Ona je istakla da je SKKN bio deo radnih grupa u okviru unapređenja sekundarnog kulturnog nasleđa u izradi pravilnika koji se odnose na unapređenje stanja kulturnog nasleđa, kao što su: pravilnik o inventaru i postupku izbora kulturnog nasleđa za zaštitu kao i pravilnik za određivanje obima za zaštitu zone dobara kulturnog nasleđa i politike upravljanja. 

Pored toga, Halimi je rekla da SKKN je zastupljeno sa članom u radnoj grupi za izradu administrativnog uputstva o pokretnom kulturnom nasleđu i u radnoj grupi za prijem dosijea imovine od strane Ministarstva kulture, omladine i sporta za trajnu zaštitu. U međuvremenu, ona je istakla da je Savet Kosova za kulturno nasleđe organizovao okrugli sto „Međuinstitucionalna saradnja u oblasti kulturnog nasleđa“. 

Halimi je govorio i o organizaciji međunarodnog projekta „Konzervacija rimskog mozaika“ u arheološkom parku Ulpijana, kao i o drugim aktivnostima saradnje sa međunarodnim organizacijama.

Članovi Komisije postavljali su pitanja i istakli pitanja iz oblasti kulturnog nasleđa, dok su predstavnici odbora SKKN odgovarali na pitanja poslanika, dajući potrebna pojašnjenja. 

Nakon razmatranja, komisija je usvojila godišnji izveštaj o radu Saveta Kosova za kulturno nasleđe za 2021. godinu, koji će dalje biti procesiran u Skupštini.