Skupština Republike Kosova

Razvojni potciljevi i indikatori na Kosovu

Kosovo sarađuje sa Agencijama, fondovima i programima Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNKT), koji pružaju tehničku ekspertizu i podršku u integraciji SDG u nacionalne planove i strategije i uspostavljanju posebnih potciljeva i indikatora za merenje napretka.

UNKT je napravio otvorenu i integrisanu platformu za podatke i indikatore koji su povezani sa SDG (hyperlink to:), uključujući i one kritične indikatore UN-a koji su Kosovu omogućili pristup sredstvima Korporacije milenijumskog izazova (MCC).
Zahvaljujući se validaciji i konsolidaciji svog rezultata na MCC, Kosovo sada može koristiti značajne resurse MCC-a za ekonomski razvoj, energetsku efikasnost i borbu protiv korupcije.