Skupština Republike Kosovo

Predsedništvo Skupština

U skladu sa Ustavnom okvirom, Predsedništvo se sastaje svake nedelje kada zaseda i Skupština radi razmatranja i pripremanja dnevnog reda Skupštine za sednicu naredne nedelje, kao i privremenog dnevnog reda za naredne dve nedelje.
Predsedništvo  obezbeđuje da se svaki sadržajni predlog  koji se podržava od 6 ili više poslanika Skupštine uvrsti  u dnevni red plenarnog zasedanja Skupštine  u  toku  tri radne nedelje od kad je  dobijena  podrška.
Predsedništvo donosi odluke konsenzusom. U slučaju da nema konsensuza, izuzev predvidjenim slučajevima, Predsedništvo odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Vjosa Osmani - Sadriu

u.d.Presidente e Republikës së Kosovës
Kryetare e Kuvendit të Republikës së Kosovës

Dr. Vjosa Osmani-Sadriu, rođena je 17. maja 1982. u Mitrovici. Osnovnu i srednju školu završila je u Mitrovici. Završila je Pravni fakultet Univerziteta u Prištini, dok Master i studije doktorata završila je u Univerzitetu Pittsburg u Pensilvaniji, SAD. 

Tokom  četiri mandata bila  je poslanik u Skupštini Republike Kosovo, postajući najglasnija žena u istoriji parlamentarnih izbora i drugi političar sa najviše glasova na parlamentarnim izborima na Kosovu. U prethodnim mandatima predsedavala je Parlamentarnom Komisijom za spoljne poslove, Komisijom za evropske integracije i bila je zamenica predsednika Komisije  za ustavnu reformu.

Dana 3. februara 2020 Vjosa Osmani izabrana je prva žena predsednica Skupštini Republike Kosova, dok 5. novembra 2020 Vjosa Osmani preuzima dužnost v.d. predsednika Republike Kosovo.

Tokom  2006-2010. godina Vjosa Osmani  je radila kao šef osoblja predsednika Sejdiu i visoka savetnica za pravna pitanja i međunarodne odnose. Ona je zastupala predsednika u Komisiji za izradu Ustava Republike Kosovo. Bila je član predstavničke ekipe Republike Kosovo u slučaju pri Međunarodnom sudu pravde u vezi proglašenja nezavisnosti Kosova.

Od  2006. godine radila je kao predavač na Pravnom Fakulteta Univerziteta u Prištini, dok je predavala kao gostujući profesor na univerzitetu Pitsburga USAD. Nekoliko godina je predavala i na RIT – Kosovo (AUK), Koledžu AAB – Riinvest, kao i održavala tematska predavanja u drugim univerzitetima u Evropi i SAD .

Univerzitet u Pitsburgu dodelio joj je nagradu „Sheth International Award“. Član je Upravnog odbora parlamentarne mreže Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda i član Komisije mladih poslanika Svetske banke i MMF.

Govori engleski, turski, srpsko-hrvatski jezik i komunicira na španskom jeziku. U braku je sa Prindon Sadriu, sa kojim imaju dve ćerke bliznakinje Anda  Elisa Sadriu i Dua Tiara Sadriu. Živi u Prištini. 
 

Potpredsednici Skupštine

Arbërie Nagavci

Nënkryetar

Pokret SAMOOPREDELJENJE!

Kujtim Shala

Nënkryetar

Demokratski savez Kosova

Memli Krasniqi

Nënkryetar

Demokratska partija Kosova

Slavko Simić

Nënkryetar

Srpska Lista

Fikrim Damka

Nënkryetar

Kosova Demokratik Türk Partisi