Skupština Republike Kosova

Projekti kundër Krimit Ekonomik në Kosovë (PECK II)

utorak 12 novembar 2019

Zaštita uzbunjivača

utorak 12 novembar 2019

Uskladenost sa medunarodnim standardima BPPN/BPFT

utorak 12 novembar 2019

Matrica ispunjenosti medjunarodnih standarda u oblasti borbe protiv korrupcije (BPK)

utorak 12 novembar 2019

Naknadni izveštaj o ispunjenosti međunarodnih standarda u oblasti borbe protiv korupcije (BPK)