Skupština Republike Kosova

120. poslanika

Zakonodavstvo VIII

Skupština Kosova ima ukupno 120 poslanika izabranih tajnim glasanjem. Poslanik je predstavnik naroda i postupa po svom uverenju i savesti.

Poslanik ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, da inicira zakone ili rezolucije, da postavlja pitanja članovima Vlade, da glasa o predloženim odlukama Skupštine i da učestvuje u raspravama, u jednakim uslovima sa ostalim poslanicima Skupštine.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
V
X
Y
Z