Skupština Republike Kosova

Uloga medija i javnosti u radu Skupštine.

Sve plenarne sednice su javne. Plenarna sala Skupštine pruža prostor i za građane, koji mogu pratiti plenarne sednice iz galerije posetioca koja se nalazi na terasi. Od posetioca se zahteva da se registruju nekoliko dana pre sednice u Direkciji za medije i odnose s javnošću. Informacije o dnevnom redu i datumima budućih sednica, mogu se naći u kalendaru aktivnosti, objavljenom u veb stranici Skupštine.

Rad skupštine je otvoren i transparentan. Sve sednice Skupštine, sastanci komisija i ostali sastanci, prethodno se objavljuju u kalendaru događaja na veb stranici interneta skupštine. Informacije, zapisnici i transkripti plenarnih sednica Skupštine, kao i ostali dokumenti iz svakodnevnog rada, objavljuju se na veb stranici skupštine.

U skupštini, novinari imaju pristup i pokrivaju plenarne sednice i sastanke komisija. U plenarnoj sednici, novinari mogu pokrivati radove iz sale, posvećene za njih, dok snimatelji i fotoreporteri iz galerije (terase).

Ova okruženja pružaju njima radni prostor i pokrivanje zvuka na svim radnim jezicima skupštine. To omogućuje nealbanskim medijima da prate rad skupštine.

Sem pružanja infrastrukture za pokriće novinara, skupština ima i opremu za svoju produkciju prenosa. Sve plenarne sednice se prenose direktno na javnom serviseru i na veb stranici skupštine.

Pored njih, Direkcija za medije i odnose s javnošću, pokriva sve događaje i sednice skupštine ili koje su vezane sa skupštinom, priprema saopštenja koja se zajedno sa slikom objavljuju na veb stranici skupštine i prate se u elektronskom obliku svim akreditovanim medijima.