Skupština Republike Kosova

Lista NVO

 

Demokraci Plus


Shoqata e Paraplegjikeve dhe Paralizes se Femijeve


ORCA


TOKA


Agjensioni i Perkrahjes se Punesimit Kosove


Iniciativa p�r Progres(INPO)


GLPS


Social Workersganization of Kosovo


OJQ DEVELOP


IPS Alumni Kosove


IFES Kosovo


Forumi për Iniciativa Qytetare


Asociacioni Kosovar i Motorizimit AMRKS


Instituti GAP


Agjencioni i Përkrahjes së Punësimit Kosovë


Instituti i Kosoves per Politika Zhvillimore(IKPZH) 


Qendra Kombëtare e Poetëve, Shkrimtarëve dhe Ar


Gracanacka inicijativa za odrzivi razvoj


Shoqata e Intelektualëve të Pavarur


Shoqëria Kosovare-Gjermane


Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmi


opnmkosovo


HANDIKOS


SHKAL


Grupi per Studime Juridike dhe Politike


Kosovo Advocacy and Development Centre


Youth Initiative fHuman Rights Kosovo


Social Housing and Property Rights in Kosovo


Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë


Fondacioni Together Kosova


QENDRA PER MBROJTJEN E GRAVE DHE FEMIJEVE


Shoqata e Femres Kontabiliste


Iniciativa per Ide dhe Alernativa


Initiative Kosova Community


OJQ ZANA


Civil Rights Program-Kosovo


QHDP


Demokraci për Zhvillim (D4D)


Horizonti 21


Qendra per Zhvillimin e Grupeve Shoqerore


Advocacy Center fDemocratic Culture


Iniciativa Kosovare për Stabilitet -IKS


Shoqata e Juristëve NORMA


Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile


Organizata Multietnike Profesionale Lansdowne


OJQ Liitto


Demokracia per zhvillim


Kosovo Agency fAdvocacy and Development


Kosovo Institute of Diplomacy


Shoqata Kosovare per Belbezim


Trust the Law


Think Tank Institute Durchhalten


Instituti i Prishtines per Studime Politike


Leadership and Growth Council


Instituti për Politika Zhvillimore


Qendra per Emancipim Shoqeror


Organizta per Integrime Evropiane-Change


Shoqata Kosovare e Psikologëve të Rinjve


Caritas Kosova


Kosova Democratic Institute


Rrjeti i OJQ-ve AVONET


Qendra per Politika dhe Avokim


Future Without Fear


Instituti Cilspr Hulumtime Analiza dhe Trajnime


Komiteti i Grave te Verbera te Kosoves


Instituti Ballkanik për Hulumtime Financiare


Social Wokersganization of Kosovo


Intercultural European Movement


OJQ test


Komiteti i Grave te Verbera te Kosoves


Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillm


TOKA


NVO AKTIV


EdGuard


Free Libre Open Source Software Kosova


Iniciativa për Progres(INPO)


Instituti i Kosoves per Studime Nderkombetare


WUS AUSTRIA


lets do it peja


Sensibilisation and Education fEuropean Future - S


Article10/Artikulli10


BIRD Balkan Institute fResearch and Development


BIRD Balkan Institute fResearch and Development


Iniciativa per Integritet