Skupština Republike Kosova

Izveštaji skupštinskih zakona

utorak 17 decembar 2019

Raport për punën e Kuvendit të Republikës së Kosovës për legjislaturën v, 2014 – 2017