Kuvendi i Republikës së Kosovës

Dokumentet e Pavarësisë

Propozimi Gjithëpërfshirës për Marrëveshjen për Statusin e Kosovës

Procesverbali i Seancës Plenare 05.04.2007

DEKLARATË E KUVENDIT TË KOSOVËS