Skupština Republike Kosovo

Sa sednice Komisije za nadzor javnih finansija

24.05.2022

Na sastanku Komisije za nadzor javnih finansija, kojom je predsedavala predsednica Hykmete Bajrami, razmotren je izveštaj revizije učinka „Nabavke u Energetskoj korporaciji Kosova (2018-2020)“.

Pozvani na ovaj sastanak, da daju potrebna pojašnjenja, bili su predsednik Borda KEK-a, Skender Haziri, kao i glavni izvršni direktor KEK-a, Nagip Krasniqi.

Poslanica Bajrami je u početku otkrila niz nalaza, koje je identifikovala Kancelarija generalnog revizora (KGR), ocenivši da su nalazi zabrinjavajući, jer između ostalog postoje brojni ugovori potpisani direktnim pregovorima, kao i nedostatak transparentnosti.

 “KEK i Kancelarija za nabavku KEK-a su pregovarali sa izvođačima za velike iznose, što su smatrali neodgovornim. Postoje ugovori o fizičkom obezbeđenju objekata, a postoji i neodgovornost ekonomskih operatera, kojima nisu izricane novčane kazne", rekla je Bajrami.

Tokom razgovora, članovi Komisije ocenili su da je bilo loše upravljanja i nadzora ugovora i planiranja.

Nadalje, Komisija je tražila pojašnjenja o nalazima za nabavku ležajeva/kušineta i za popravku bagera, a u međuvremenu je tražila sprovođenje preporuka revizora.

Takođe, tražene su informacije o dosadašnjim radnjama koje su preduzeli, kao i o izradi plana za izradu preporuka, uz kontinuirano traženje od predstavnika KEK-a da preduzmu mere protiv onih koji su ih prekršili. Pored toga, zatraženo je da se Komisiji dostavi plan primene preporuka.

Predstavnici KEK-a su dali brojna objašnjenja o pitanjima koja su pokrenuta. Ovom prilikom, Nagip Krasniqi, glavni izvršni direktor, ocenio je da većina nalaza stoji, obećavajući da će uložiti napore da sprovedu date preporuke.

Takođe, Skender Haziri, predsednik Borda KEK-a, složio se da je bilo lošeg upravljanja i da ima prostora za poboljšanje. Takođe je obećao Komisiji da će KEK sprovesti preporuke revizora.