Skupština Republike Kosovo

Komisija za životnu sredinu, hranu, poljoprivredu, planiranje i razvoj održala je javno saslušanje o Nacrtu zakona br.08/L-065 o biocidnim proizvodima

24.05.2022

Komisija za životnu sredinu, hranu, poljoprivredu, planiranje i razvoj, kojom je predsedavala Albena Rešitaj, predsednica Radne grupe za Nacrt zakona br. 08 / L-065 o biocidnim proizvodima, održala je  javno saslušanje za adresiranje preporuka resornih aktera za ovaj nacrt zakona.   

Na ovom sastanku su bili prisutni predstavnici Ministarstva za životnu sredinu (sponzor nacrta zakona), Agencije za hranu i veterinu, Ministarstva zdravlja, Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, Ministarstva industrije, preduzetništva i trgovine, Carina Kosova, predstavnici biznisa, kao i stručnjaci sa Fakulteta poljoprivrede i veterinarstva. 

S obzirom da je ovaj nacrt zakona veoma važan, preporuke za biocidne proizvode su ocenjene kao prioritetna pitanja za tretiranje koja treba da razmotre stručnjaci u ovoj oblasti, uključujući i definisanje šta spada u grupu biocida i kako treba  o njima brinuti.

Nakon traženja jasnih instrukcija o biocidima, prisutni su se na ovom sastanku osvrnuli i na potrebu da se odredi organ  ili institucija odgovorna za nadzor, uvoz, prodaju i praćenje biocida.

Prema njihovim rečima, regulisanje  pitanja o biocidima koje je predviđeno ovim nacrtom zakona, značajno bi olakšalo funkcionisanje resornih aktera, jer će odrediti instituciju licenciranja i nadzora licenciranih biocidnih operatera.

Na ovom sastanku se, između ostalih, razgovaralo o trajanju uvoznih licenci, EU spisku  odobrenih aktivnih supstanci, pružanju usluga dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije, kao i mogućnosti kreiranja "online" platforme za licenciranje.

Nakon konstruktivnih razgovora o regulisanju pitanja biocida u zemlji, članovi komisije su rekli da će preporuke i primedbe koje stižu sa ovog sastanka, nakon što budu poslate u pisanoj formi u roku od nedelju dana, će se  razmotriti u daljoj izradi Nacrta zakona, tako da relevantna pitanja koja se dostave postanu sastavni deo toga.