Skupština Republike Kosova

Grupa mladih poslanika Skupštine Republike Kosova  obeležila Međunarodni dan mladih.   

12.08.2022

Glavna aktivnost povodom ovog dana održana je u plenarnoj sali Skupštine Kosova, koju je vodio poslanik Agon Batusha, predsednik Grupe mladih poslanika,

Učestvovali su Premijer Republike  Kosova, Albin Kurti, potpredsednica Skupštine, Saranda Bogujevci, zamenica ministra kulture, omladine i sporta, Daulina Osmani, poslanici, odbornici i aktivisti omladinskih organizacija.  

Potpredsednica Skupštine Republike Kosova, Saranda Bugujevci, je u svom izlaganju rekla da uprkos izazovima koji su se pojavili pred mladima, oni imaju priliku da razviju sve sektore za koje se smatra da ne postoji zadovoljavajući nivo razvoja.

„Naši mladi ljudi su tokom učešća u raznim aktivnostima, kako u zemlji tako i van nje, bili uspešni, reprezentirajući na pravi način ne samo mlade, već́ i sve građane naše Republike, reprezentiranje koja nas čini ponosnim svaki dan više i više“ , rekla je  među ostalog g-đa Bugujevci.

Ona je pozvala mlade ljude na Kosovu da zadrže fokus unutar zemlje, da zajedno rade na pronalaženju pravog načina za unošenje neophodnih promena, bilo kroz zakonodavstvo, bilo kroz različite političke i socijalne projekte.

Zatim se prisutnima obratio Premijer Kosova, Albin Kurti, koji je elaborirao svrhu ovog sastanka.

Na osnovu odnosa politike i mladih, Kurti je istakao četiri tačke koje, kako je rekao, treba imati na umu: „Omladinska masa je najveća energična i kreativna masa u zemlji; mladost je najveća ljudska masa; omladina je deo populacije koja će trpeti greške, neuspehe i kašnjenja političkog spektra, kao i omladina koja će pola veka kasnije videti sudbinu i stanje čovečanstva i sveta“.

Premijer, Kurti je, između ostalog, dodao da će podizanje kvaliteta obrazovanja unaprediti sveukupni društveni razvoj, pa je zato pozvao da se mladi obučavaju i odgajaju kao pojedinci u organizacijama da bi  služili društvu i zemlji.

Zatim je, Daulina Osmani, zamenica ministra kulture, omladine i sporta, govorila o značaju mladih u razvoju države Kosova.

„Mladi su ključ našeg uspeha i razvoja. Talentovani mladi ljudi pokazuju potencijal Kosova širom sveta“, rekla je ona.

G-đa Osmani je navela i neke od postojećih koraka koje je Vlada preduzela u vezi sa integracijom ove starosne grupe, sa posebnim naglaskom  na formiranje Državne komisije za mlade, sa ciljem njihovog uključivanja u različite sfere.

Potom je u ime skupštinskog Odbora za kulturu, omladinu i sport govorio, poslanik,  Ardian Gola, koji je rekao da je mladost promena u suštini.

„Okolnosti i uslovi postojanja u kojima živimo, ne biramo mi njih, oni biraju nas. Zbog toga se stalno traži promena okolnosti“, naglasio je Gola.

Takođe, govor je tom prilikom održao i predsednik Grupe mladih poslanika, Agon Batusha, koji je detaljnije izneo konkretne   planove delovanja ove grupe.

On je najavio da će se preduzeti paralelni koraci na izradi neophodnih zakona.

Prema rečima poslanika, Batusha, u narednim mesecima počeće se sa radnim sastancima.

„Poslužićemo kao jaka lupa kroz koju će se sprovoditi najbolje prakse mladih. Mi Produbićemo i proširićemo  odnose sa vama mladima i bićemo kišobran mladim ljudima Kosova“, rekao je Batusha.

On je pozvao mlade da rade na ličnom i društvenom razvoju.

Ova aktivnost je završena sajmom u holu Skupštine, organizovanom od strane omladinskih organizacija, koje su predstavile svoj rad.