Skupština Republike Kosovo

Odluke sednice

21 Tetor 2021

Odluka o imenovanju člana Državnog saveta za kvalitet Kosovske agencije za akreditaciju

12 Nëntor 2021

ODLUKU - O izmeni i dopuni Odluke br.08-V-006, od 02.04.2021