Skupština Republike Kosova

Komisija za pitanja bezbednosti i odbrane

Komisija za pitanja bezbednosti i odbrane je funkcionalna Komisija

Kalendar aktivnosti komisije

ponedeljak, 11.00 26 februar 2024
Sala N10

Sednica komisije

Zapisnik
Dnevni red
ponedeljak, 11.00 12 februar 2024
Sala N10

Sednica komisije

Zapisnik
Dnevni red

Sastav komisije

Nur

Çeku

Koordinator

038 200 10 633

045 300 100

[email protected]

Zare

Aliu

Zvanicnica oblasti

038 200 10 647

044 454 891

[email protected]

Dokumenti komisije

(Nema dokumenata)

DELOKRUG

Delokrug komisije uključuje:

 • -Razmatranje Nacrta zakona, strategija i dokumenata o bezbednosnim i odbrambenim politikama koje su podneti od strane Saveta bezbednosti Kosova, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane, putem Vlade i njihova priprema za raspravu u Skupštini.
 • -Da vrši parlamentarnu kontrolu i nadzor vladavine zakona o institucijama iz sektora bezbednosti      
 • Nadgledanje  sprovođenja međunarodnih standarda bezbednosti, zastupanje rodnih i ljudskih prava za pripadnike bezbednosnih  institucija.
 • Da nadgleda i istražuje sva pitanja koja se odnose na organizaciju, finansiranje, osoblje, opremu i šalje Kosovsku bezbednosnu  snagu u operacijama u inostranstvu;
 • Da razmatra godišnji budžet i dugoročni deset (10) godišnji plan Kosovske bezbednosne snage pre nego što bude  podnet  Skupštini na usvajanje ;
 • Da zahteva izveštaje od ministra odbrane, ministra unutrašnjih poslova, Komandant BSK, direktora policije i drugih odgovornih organa i zatražiti njihovo prisustvo po potrebi da odgovaraju  na pitanja članova Komisije;
 • Razmatrati nacrt budžeta Kosovskih bezbednosnih snaga pre nego što ga podnese na usvajanje u Skupštini;
 • Zahteva izveštaj o svim donacijama KBS-a primljenih od bilateralnih partnera;
 • Nadgledanje bezbednosti, kontrole i integrisanog upravljanja državnim granicama.
 • Nadgledanje kontrolne  službe vazdušnog prostora  Republike Kosova;
 • Nadgledanje sprovođenja svih zakonskih i ustavnih mera od strane bezbednosnih institucija u slučaju vanrednog stanja civilne službe za vanredne situacije ;
 • Razmatranje pitanja koje se odnose na disciplinske mere  protiv pripadnika policije, bezbednosnih snaga i postupanje sa žalbama i podnescima upućene Narodnom Advokatu;
 • Razmatra bezbednosnu situaciju  u zemlji i podnosi preporuke Skupštini na usvajanje;
 • Stalno angažovanje u procesu sprovođenja nadzora nad bezbednosnom zakonodavstvu.
 • Nadgledanje  razvojnih reformi u svim bezbednosnim institucijama na Kosovu.
 • Jačanje saradnje sa interesnim grupama, civilnim društvom, međunarodnim organizacijama sa misijom na Kosovu, građanima i medijima.