Skupština Republike Kosovo

Komisija za pitanja bezbednosti i odbrane

Komisija za pitanja bezbednosti i odbrane je funkcionalna Komisija

Kalendar aktivnosti komisije

sreda, 22.00 09 jun 2021
Sala salla N-302

Sednica komisije

Zapisnik
Dnevni red
utorak, 10.00 25 maj 2021
Sala N302

Sednica komisije

Zapisnik
Dnevni red

Sastav komisije

Nur

Çeku

Koordinator

038 200 10 603

044 300 100

[email protected]

Zare

Aliu

Zvanicnica oblasti

038 200 10 628

044 454 891

[email protected]

Dokumenti komisije

(Nema dokumenata)

DELOKRUG

Delokrug komisije uključuje:

 • -Razmatranje Nacrta zakona, strategija i dokumenata o bezbednosnim i odbrambenim politikama koje su podneti od strane Saveta bezbednosti Kosova, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane, putem Vlade i njihova priprema za raspravu u Skupštini.
 • -Da vrši parlamentarnu kontrolu i nadzor vladavine zakona o institucijama iz sektora bezbednosti      
 • Nadgledanje  sprovođenja međunarodnih standarda bezbednosti, zastupanje rodnih i ljudskih prava za pripadnike bezbednosnih  institucija.
 • Da nadgleda i istražuje sva pitanja koja se odnose na organizaciju, finansiranje, osoblje, opremu i šalje Kosovsku bezbednosnu  snagu u operacijama u inostranstvu;
 • Da razmatra godišnji budžet i dugoročni deset (10) godišnji plan Kosovske bezbednosne snage pre nego što bude  podnet  Skupštini na usvajanje ;
 • Da zahteva izveštaje od ministra odbrane, ministra unutrašnjih poslova, Komandant BSK, direktora policije i drugih odgovornih organa i zatražiti njihovo prisustvo po potrebi da odgovaraju  na pitanja članova Komisije;
 • Razmatrati nacrt budžeta Kosovskih bezbednosnih snaga pre nego što ga podnese na usvajanje u Skupštini;
 • Zahteva izveštaj o svim donacijama KBS-a primljenih od bilateralnih partnera;
 • Nadgledanje bezbednosti, kontrole i integrisanog upravljanja državnim granicama.
 • Nadgledanje kontrolne  službe vazdušnog prostora  Republike Kosova;
 • Nadgledanje sprovođenja svih zakonskih i ustavnih mera od strane bezbednosnih institucija u slučaju vanrednog stanja civilne službe za vanredne situacije ;
 • Razmatranje pitanja koje se odnose na disciplinske mere  protiv pripadnika policije, bezbednosnih snaga i postupanje sa žalbama i podnescima upućene Narodnom Advokatu;
 • Razmatra bezbednosnu situaciju  u zemlji i podnosi preporuke Skupštini na usvajanje;
 • Stalno angažovanje u procesu sprovođenja nadzora nad bezbednosnom zakonodavstvu.
 • Nadgledanje  razvojnih reformi u svim bezbednosnim institucijama na Kosovu.
 • Jačanje saradnje sa interesnim grupama, civilnim društvom, međunarodnim organizacijama sa misijom na Kosovu, građanima i medijima.