Raportet e legjislaturave te kuvendit

e martë 17 Dhjetor 2019

Raport për punën e Kuvendit të Republikës së Kosovës për legjislaturën v, 2014 – 2017