Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike, është komision funksional, i cili, me theks të veçantë mbikëqyrë ligjshmërinë e shpenzimeve të parasë publike, në bazë të raporteve dhe pasqyrave vjetore dhe periodike të audituara si dhe raportet e auditimit të Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm.

Kalendari i aktiviteteve të komisionit

Përbërja e komisionit

Bedri Hamza

PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS

Verica Ćeranić

Lista Serbe

Vlora Limani - Hajnuni

LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS

Sejdi Hoxha

PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS

Ali Berisha

ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS

Endrit Shala

NISMA SOCIALDEMOKRATE

Albert Kinolli

PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS

Dokumentet e komisionit