Kuvendi i Republikës së Kosovës

Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

Komisioni për Administratë Publike, Qeverisjes Lokale dhe Media, është komision funksional. Komisioni, në kuadër të fushëveprimit dhe të përgjegjësive, i shqyrton të gjitha çështjet që lidhen me funksionimin e shërbimeve civile, të administratës lokale dhe të mediave.

Kalendari i aktiviteteve të komisionit

(Nuk ka aktivitete)

Përbërja e komisionit

Stafi mbështetës i komisionit

(Nuk ka staf mbështetës)

Dokumentet e komisionit

(Nuk ka dokumente)