Nacrt Zakoni na razmatranju

Download (PDF)

Nacrt zakona o ratifikaciji Sporazuma o kreditu izmeðu Vlade Republike Kosovo i Credit Bank Austrija AG za finansiranje Projekta za Modernizaciju Invazivne Kardioloških Usluga Univerzitetsko Klinièkog Centra Kosova

Datum raspuštanja:
03.12.2015