Nacrt Zakoni na razmatranju

Download (PDF)

Nacrt zakona o ratifikaciji Sporazuma izmeðu Vlade Republike Kosova i Vlade Savezne Republike Nemaèke o finansijkoj saradnji 2014 za Projekat zajma

Datum raspuštanja:
16.11.2015