Nacrt Zakoni na razmatranju

Download (PDF)

Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona br. 04-L-050 o deklaraciju, poreklu i kontrolu imovine visokih javnih službenika kao i deklaraciju, poreklu i kontrolu poklona za sva službena lica

Datum raspuštanja:
30.09.2013