Nacrt Zakoni na razmatranju

Download (PDF)

Nacrt zakona o ratifikaciju Sporazuma o garanciji za FODK –druga kreditna linija Fonda za osiguranje depozita na Kosovu između Republike Kosovo i Evropske Banke za Obnovu i Razvoj

Datum raspuštanja:
22.02.2017