Zakoni po imenu

2011/04-L-101Download (PDF)

Zakon o Penzijskim Fondovima na Kosovu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 06.04.2012, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-016-2012, Dana 26.04.2012

Odobreni od Skupštine:
06.04.2012
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
26.04.2012