Zakoni po imenu

2010/03-L-157Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona o duvanu br. 02/ L-36

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 11.02.2010, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-007-2010, dana 02.03.2010.

Odobreni od Skupštine:
11.02.2010
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
02.03.2010