Zakoni po imenu

2009/03-L-006Download (PDF)

Zakon o parničnom postupku

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 30. 06. 2008, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-045-2008, dana 30.07.2008.

Odobreni od Skupštine:
29.07.2008
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
30.06.2008