Zakoni po imenu

2008/03-L-110Download (PDF)

Zakon o prekidu trudnoæe

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 06. 11. 2008, a je proglašen Odlukom Skupštine Republike Kosovo, br. 03-V-081, od 22.januara 2009

Odobreni od Skupštine:
06.11.2008
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
22.01.2009