Zakoni po imenu

2008/03-L-071Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona br. 2004/48 o poreskoj administraciji i postupcima

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 18. 12. 2008, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosova br. DL-001-2009, dana 19.01.2009.

Odobreni od Skupštine:
04.12.2008
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
19.01.2009