Zakoni po imenu

2008/03-L-094Download (PDF)

Zakon o Predsedniku Republike Kosovo

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 19. 12. 2008, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosova br. DL-082-2008, dana 07.01.2009

Odobreni od Skupštine:
19.12.2008
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
07.01.2009