Zakoni po imenu

2008/03-L-027Download (PDF)

Zakon o Boravišnoj Taksi za Usluge Smeštaja u Ugostiteljskim i Turistièkim Objektima

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 18. 12. 2008, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosova br. DL-083-2008, dana 07.01.2009

Odobreni od Skupštine:
18.12.2008
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
07.01.2009