Zakoni po imenu

2008/03-L-010Download (PDF)

Zakon o Beležništvu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 17. 10. 2008, a proglašen je Dekretom Predsednika br. DL-053-2008, dana 06.11.2008.

Odobreni od Skupštine:
17.10.2008
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
06.11.2008