Zakoni po imenu

2008/03-L-001Download (PDF)

Zakon o prinadležnostima bivših visokih zvaniènika

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 19. 06. 2008, a proglašen je Dekretom Predsednika br. DL-044-2008, dana 02.07.2008.

Odobreni od Skupštine:
19.06.2008
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
02.07.2008