Zakoni po imenu

2006/02-L-100Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona 2004/49 o Patentu

Napomena: Zakon se primenjuje zajedno sa Uredbom UNMIK-a o njegovom proglašenju br. 2007/10 od 06.02.2007.

Odobreni od Skupštine:
18.12.2006
Objavljen od SPGS:
06.02.2007