Zakoni po imenu

2006/02-L62Download (PDF)

Zakon o Inspektoratu gradjevinskih proizvoda

Napomena: Zakon se primenjuje zajedno sa Uredbom UNMIK-a o njegovom proglašenju br. 2006/39 od 11.08.2006.

Odobreni od Skupštine:
06.04.2006
Objavljen od SPGS:
11.08.2006