Zakoni po imenu

2005/02-L44Download (PDF)

Zakon o postupku davanja Koncesija

Napomena: Zakon se primenjuje zajedno sa Uredbom UNMIK-a o njegovom proglašenju br. 2006/27 od 27.04.2006.

Odobreni od Skupštine:
03.10.2005
Objavljen od SPGS:
27.04.2006