Zakoni po imenu

2004/48Download (PDF)

Zakon o poreskoj administraciji i postupcima

Napomena: Zakon se primenjuje zajedno sa Uredbom UNMIK-a o njegovom proglasenju br.2005/17 od 09,04.2005.

Odobreni od Skupštine:
27.09.2004
Objavljen od SPGS:
09.04.2005