Zakoni po imenu

2004/50Download (PDF)

Zakon o privatnoj delatnosti u zdravstvu

“Privatna zdravstvena ustanova”: svako mesto, prostorija u privatnom vlasništvu pogodno za pružanje usluga zdravstvene zaštite a koje zadovoljava uslove i standarde predviðene ovim zakonom i drugim podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast;

Odobreni od Skupštine:
27.09.2004
Objavljen od SPGS:
13.01.2005