Zakoni po imenu

05/L-046Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona br.05/L-001 o Budžetu Republike Kosova

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 16.07.2015, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-018-2015, Dana 03.08.2015

Odobreni od Skupštine:
16.07.2015
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
03.08.2015