Zakoni po imenu

04/L-253Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona br. 04/L-127 o popisu poljoprivrede

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 17.04.2014, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-020-2014, Dana 05.05.2014

Odobreni od Skupštine:
17.04.2014
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
05.05.2014