Zakoni po imenu

2012/04-L-141Download (PDF)

Zakon o pravosudnom ispitu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 25.04.2013, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-24-2013, Dana 21.05.2013

Odobreni od Skupštine:
25.04.2013
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
21.05.2013