Transkripti

  Plenarna sednica, nastavak

  Ponedeljak, 15.04.2019 10:00
  Dnevni red

  I. Nedovršene tačke sa plenarne sednicu održane 30 januara 2019. god:

  1. Glasanje N/zakona o ratifikaciji za Dodatni Protokol 5 uz Sporazum o izmjeni i pristupanju Centralno Evropskom Sporazumu o slobodnoj trgovini,
  2. Glasanje u načelu Nacrta zakona za izmene i dopune zakona br.02/L-88 o kulturno nasleđe,
  3. Glasanje u načelu Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br.03/L-064 o službenim praznicima u Republici Kosovo,
  4. Zahtev parlamentarne istražne Komisije u vezi rasvetljavanju slučaja poterivanja 6 turskih državljana, dana 29 mart 2018 za produžetak mandata za rok od 30 dana,
  5. Glasanje u načelu N/zakona o visokom obrazovanju Republike Kosova.

  II. Nedovršene tačke sa plenarne sednicu održane 28 Februar 2019. god:

  1. Drugo glasanje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br.05/L-132 o vozilima,
  2. Drugo glasanje Nacrta zakona o rudnicima i mineralima,
  3. Drugo glasanje Nacrta - poslovnika Skupštine Republike Kosova,
  4. Drugo razmatranje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 02/L-31 o verskoj slobodi na Kosovu,
  5. Glasanje u drugoj rundi za izbor šest (6) članova Saveta za besplatnu pravnu pomoć,
  6. Razmatranje zahteva Fonda penzijske štednje Kosova za usvajanje godišnje takse za 2019. god,
  7. Formiranje komisije Ad-hoc za izbor kandidata za pet (5) članova Odbora Radio-televizije Kosova.

  III. Nedovršene tačke sa plenarne sednicu održane 7 mart 2019. god:

  1. Drugo glasanje Nacrt zakona o porezu na lične dohotke,
  2. Drugo glasanje Nacrt zakona o porezu na prihode korporacija,
  3. Glasanje Godišnjeg izveštaja Agencije za menadžiranje memorijalnih kompleksa Kosova za 2017.godinu.,
  4. Glasanje Izveštaja Komisije za budžet i finansije u vezi nadgledanja primene Zakona o bankama, mikro-finansijskim institucijama i nebankarskim financijskim institucijama,
  5. Glasanje Izveštaja Komisije za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije u vezi nadgledanja primene Zakona o zaštiti od diskriminacije,
  6. Glasanje Izveštaja revizije godišnjih finansijskih pregleda Ministarstva kulture, omladine i sporta za 2017. godinu,
  7. Glasanje Izveštaja o stanju životne sredine na Kosovu za 2017. godine,
  8. Glasanje za Imenovanje 7 (sedam) članova u Kosovskom savetu za kulturno nasleđe,
  9. Glasanje za Razrešenje jednog (1) člana Borda Regulatornog autoriteta elektronskih i poštanskih komuniciranja,
  10. Glasanje odluke Predsednika Republike Kosova o vraćanju Zakona br. 06/L-043 o slobodi udruživanja u nevladinim organizacijama,
  11. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata u vezi neuspeha i skandala spoljne politike Republike Kosovo,
  12. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata u vezi angažovanja Predsednika Kosova u uključivanju "razmene teritorija" ili "korigovanja granica" u dijalogu između Kosova i Srbije,
  13. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata u vezi sa neuspesima vladajuće koalicije koji su kulminirali zbog ne liberalizacije viza,
  14. Glasanje u načelu Nacrta zakona o javnom prenosniku Kosova,
  15. Glasanje u načelu Nacrta zakona o peticijama,
  16. Glasanje u načelu Nacrta zakona za zaštiti od buke,
  17. Glasanje u načelu Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona br.05/L-010 o Kosovskoj Agenciji za uporedjivanje i verifikaciju imovine,
  18. Glasanje u načelu Nacrta zakona o porezu na dodatu vrednost,
  19. Glasanje u načelu N/zakona o lustraciji figura visokih službenika u Javnim Institucijama i izabranih,
  20. Glasanje o preporukama od parlamentarne debate o slučaju seksualnog uznemiravanja i silovanja, nezakonitog abortusa maloletnice i institucionalnoj odgovornosti Vlade Kosova,
  21. Usvajanje preporukama u vezi sa braćom Bytyqi,
  22. Drugo razmatranje N/zakona o Specijalizovanom veću Vrhovnog suda u vezi pitanja Kosovke agencije za privatizaciju,
  23. Drugo razmatranje N/zakona o izmenama i dopunama zakona br.2004/22 o kinematografiji,
  24. Drugo razmatranje N/zakona o izmenama i dopunama zakona br.04/L-065 o autorskim pravima i srodnim pravima,
  25. Drugo razmatranje N/zakona o izmenama i dopunama zakona br.04/L-097 o bibliotekama,
  26. Drugo razmatranje N/zakona o izmeni i dopuni Zakonika o krivičnom postupku Republike Kosova,
  27. Drugo razmatranje N/zakona o izmenama i dopunama zakona br.05/L-042 o regulisanju usluga vode,
  28. Prvo razmatranje N/ zakonika o krivičnom postupku,
  29. Prvo razmatranje N/zakona o izmeni i dopuni Zakona o ličnoj karti,
  30. Prvo razmatranje N/zakona o izvršenju krivičnih sankcija,
  31. Prvo razmatranje N/zakona o dijaspori,
  32. Prvo razmatranje N/zakona o rada,
  33. Prvo razmatranje N/zakona o javnoj svojini,
  34. Prvo razmatranje N/zakona o jakim alkoholnim pićima,
  35. Prvo razmatranje N/zakona o izmenama i dopunama zakona br.04/L-061 o prodaji stanova za koje postoji stanarsko pravo, izmenjen i dopunjen zakonom br.04/L-247,
  36. Interpelacija premijera Republike Kosovo, Ramush Haradinaj, na zahtev PG PSD, u vezi ne utvrđivanja i povećanja minimalne plate u Republici Kosovo,
  37. Interpelacija ministra za ekonomski razvoj g. Valdrin Lluka, na zahtev predsednika PG- PSD g. Dardan Sejdiu, uz podršku 11 poslanika, u vezi osnivanja Novog energetskog preduzeća Kosova A.D./NKEC.

  IV. Nedovršena tačka sa vanredne sednice održane 12 marta 2019. godine:

  1. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata o odluci Vlade Republike Kosovo za izdvajanje finansijskih sredstava iz nepredviđenih troškova.

  V. Nedovršena tačka sa vanredne sednice održane 13 marta 2019. godine:

  1. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata u vezi sa blokiranjem Centralne izborne komisije od strane Predsednika.

  Transkript

  Elektronsko glasanje

  Tačka 4
  Tačka 7
  Tačka 8
  Tačka 10
  Tačka 21