Transkripti

    Vanredna sednica
    Utorak, 04.09.2018 09:00
    Dnevni red

    1. Razmatranje nacrt-odluke Vlade Republike Kosova za imenovanje Pregovaračok tima za normalizxaciju odnosa između Republike Kosova i Republike Srbije

    Transkript