Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

Ponedeljak, 15.07.2019 11:00 u sali N204

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Izveštavanje o procesu regrutacije novih notara, administraciji pravosudnog sistema i zahtevima Sindikata Korektivne službe Kosova u vezi sa Zakonom o platama. Pozvan ministar pravde, g. Abelard Tahiri;
3. Razno.